بررسی گونه های جنس Ribes و مشخصات گیاهشناسی آنها

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 20 مقدمه : جنس Ribes از تيره انگور فرنگي Grossulariaceae می باشد که در گذشته در تيره saxifragaceae بوده است . اين جنس در ايران داراي چهار گونه شناخته شده به شرح زير مي باشد : انگور فرنگي Ribes uva. – crispa L . قره بررسی گونه های جنس Ribes و مشخصات گیاهشناسی آنها|اِس اِی|san
با ما همراه باشید با موضوع بررسی گونه های جنس Ribes و مشخصات گیاهشناسی آنها

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 20

مقدمه :

جنس Ribes از تيره انگور فرنگي Grossulariaceae می باشد که در گذشته در تيره saxifragaceae بوده است . اين جنس در ايران داراي چهار گونه شناخته شده به شرح زير مي باشد :

انگور فرنگي Ribes uva. – crispa L .

قره غات Ribes orientale Desf .

انگورفرنگی قرمز L. Ribes rubrum

انگور فرنگی سياه Ribes nigrum L.

گالش انگور تيره گل Ribes melananthum Boiss & hohen

از بين اين گونه ها تنها گونه Ribes melananthum Boiss & hohen . انحصاري ايران است و گونه هاي ديگر علاوه بر ايران در کشورهاي اروپايي ، ارمنستان ، طالش ، قفقاز ، آناتولي ، شمال آفريقا و سيبري نيز پراکندگی دارند ( مظفريان ، و ، ۱۳٧۵) .

انگور فرنگي

نام علمي : Ribes uva. crispa L .

syn: Ribes grossularia L. , R . reclinatum , R . caucusicum Adam ex Roemer& schultes

نام انگليسي : Catberry , European gooseberry , wild gooseberry, common

gooseberry

نام آلماني : Stachelbeeren , Gemein stachelbeer Stachelbeer ribsel

نام ايتاليايي : Grossularia rossa , Uva spina , Grossularia giardini

نام فرانسه : Agrassol , G. a manqueriaux , G. des haies , Grosellier epineux

اسامي بومي محلي ايراني : به زبان ترکي فرنگ اوزومي ، در رودسر ( ديو انگوري ) ، در مازندران در نور و کجور ( گالش انگور و گالش انگورك ) ، ريپ زوبروم مي گويند .

نام عربي : ريباس

مشخصات گياهشناسي :

گياهي به فرم درختچه به ارتفاع ۱۶٠ ۱۵٠سانتيمتر يا بيشتر (مظفريان ، و ، ۱۳٨۳ ) . خاردار با خارهاي کم و بيش سه قسمتي و انشعابات گره دار مي باشد .

داراي برگهايي منقسم به لوبهاي عميق دندانه دار ، ۵ ۳ لوبه ، با قاعده اي گرد و کم و بيش قلبي شکل ، حاشيه آنها داراي دندانه هاي کند (ثابتی ، ح ) . پشت و روي برگها کرکدار يا سطح فوقاني تقريباُ بدون کرک و صاف به ابعاد ۴ ۴ سانتيمتر مي باشد . دمبرگ تقريبا هم اندازه پهنک يا کمي بلند تر .