بررسی انواع مفصل ها در برق و خولص و کاربرد آنها

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 25 aمفصل ها ( JOINTS) مفصل حرارتي مفصل حرارتي جهت اتصال دو کابل تک کور يا سه کور به کار مي رود. اجزاي اين مفصل ها شامل : دوراهه جهت اتصال کابل ها کنترل کننده ميدان الکتريکي شامل: نوار چسب و تيوب حرارتي استرس کنترل سيستم آبررسی انواع مفصل ها در برق و خولص و کاربرد آنها|اِس اِی|san
با ما همراه باشید با موضوع بررسی انواع مفصل ها در برق و خولص و کاربرد آنها

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 25

aمفصل ها ( JOINTS)

مفصل حرارتي

مفصل حرارتي جهت اتصال دو کابل تک کور يا سه کور به کار مي رود.

اجزاي اين مفصل ها شامل :

دوراهه جهت اتصال کابل ها

کنترل کننده ميدان الکتريکي شامل: نوار چسب و تيوب حرارتي استرس کنترل

سيستم آب بندي کننده شامل : تيوب حرارتي براي عايق کردن کابل و حفاظت آن از رطوبت و عوامل جوي

سيستم ارت کابل شامل: آرمور, شيلد کابل و دوراهه مربوطه.

مطابق با استاندارد:

CENELEC HD 629.1

CENELEC HD 628

IEC 60502 4

مفصل حرارتي خشک تک کور (HEAT SHRINKABLE STRAIGHT JOINTS)

مفصل حرارتي فشار متوسط جهت کابل تک کور با عايق پليمر, شيلد سيم يا نوار مسي, هادي مس يا آلومينيوم از ولتاژ6kV تا 36kV

ELCOTERM GLS 85/E

Heat Shrinkable Medium Voltage Power Cable Joint Single Core XLPE or EPR Instulated Cables Wire or Tape Screened. Copper or Aluminium Conductor.

کد مفصل

Code نوع مفصل

Type سطح مقطع کابل

(mm2)Cable Cross Section Range

ELCOTERM

GLS 1285/E 1*16 25 16 25

1*35 70 35 70

1*95 240 9

240

1*300 500 300 500

1*630 630

ELECOTERM

GLS 1785/E 1*25 50 25 50

1*70 240 70 240

1*300 500 300 500

1*630 630

ELCOTERM

GLS 2485/E 1*25 35 25 35

1*50 150 50 150

1*185 240 185 240

1*300 500 300 500

1*630 630

ELCOTERM

GLS 3685/E 1*25 95 25 95

1*120 240 120 240

1*300 500 300 500

1*630 630

مفصل حرارتي خشک سه کور (HEAT SHRINKABLE STRAIGHT JOINTS)

مفصل حرارتي فشار متوسط جهت کابل سه کور با عايق پليمر, شيلد سيم يا نوار مسي, هادي مس يا آلومينيوم ولتاژ6kV تا 36kV