بررسی انواع غلات مانند گندم، جو، یولاف و ... و ویژگیها و اهمیت آنها

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 117 اهميت غلات افزايش جمعيت افزايش توليد گندم 15 10 سال قبل از ميلاد مسيح در خاورميانه و فلات ايران قدمت كشاورزي 4500 سال قبل از ميلاد در نيل جو 6500 سال قبل از ميلاد در جارمو غلات از خانواده Granmineae يا Peaceae شامل: گبررسی انواع غلات مانند گندم, جو, یولاف و ,,, و ویژگیها و اهمیت آنها|اِس اِی|san
با ما همراه باشید با موضوع بررسی انواع غلات مانند گندم، جو، یولاف و ... و ویژگیها و اهمیت آنها

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 117

اهميت غلات

افزايش جمعيت افزايش توليد

گندم 15 10 سال قبل از ميلاد مسيح در خاورميانه و فلات ايران

قدمت كشاورزي 4500 سال قبل از ميلاد در نيل

جو 6500 سال قبل از ميلاد در جارمو

غلات از خانواده Granmineae يا Peaceae

شامل: گندم – جو – چاودار – يولاف – ذرت – سورگوم – ارزن – برنج

در ايران يولاف و چاودار

سطح زير كشت غلات بالاترين گندم بيشتري سطح زير كشت

(750 ميليون هكتار حدود 55 درصد كل اراضي قابل كشت )

عملكرد گياهان مورد نظر در طي سالهاي اخير افزايش شديد خصوصاً گندم و جو

انقلاب سبز خودكفايي بعضي از كشورها

بالابردن عملكرد

درصد پروتئين

اهميت غلات از نظر غذايي

اولين بار زنان زراعت

تغذيه بدرگياهان اندوسپرم و لپه ها در دولپه ها

بافت غذايي در تك لپه ها

غلات 90 درصد تغذيه

قسمت هاي يك بذر

دانه = ميوه

ميوه غلات گندمه (Caryopsis) ميوه خشك ناشكوفا كه پريكارپ نازك شده و به پوسته چسبيده

پريكارپ

تستا

قسمت هاي دانه امرون

اندوسپرم

جنين

1 پريكارپ پوسته ميوه (غشاء تخمدان) 5 4 لايه سلول

اپي كارپ

شامل مزوكارپ

اندوكارپ

2 تستا پوسته بذر

نازك و از دو لايه سلول از ديواره تخمدان رنگ قرمز – قهوه اي – زرد

3 آلدون از يك لايه سلول بزرگ با ديواره صخيم

پر از پروتئين و آنزيم آميلاز و پروتئاز و ...

گلوبولين بدون گلوتن

4 اندوسپرم بزرگترين بخش 80 درصد وزن ميوه

ديواره سلول ها نازك و از نشاسته و پروتئين لگتادين و لگوتنين + آب = گلوتن

5 جنين (بنفش) رويان قسمت پاييني دانه و با كمك اسكوتلوم (لپه) محافظت مي¬شود.

اسكوتلوم سلول هاي يك شكل با قطر يكسان

وظيفه جذب مواد غذايي ذخيره شده در اندوسپرم و انتقال

قسمت هاي جنين ريشه چه كلئوديز

ساقه چه در بالاي ژمول و با رأس گرد

ژمول ...

رشد غلات و نمو غلات

جوانه زدن

مرحله رويشي تشكيل ريشه

پنجه زني

داراي دو مرحله

تشكيل شدن سنبله

مرحله زايشي گروه گرده افشاني

تشكيل دانه

رسيدن دانه

فيكس و وادوكس روش ده دهي

فيكس 12 مرحله از جوانه زدن تا رسيدگي كامل

جوانه زدن Germinatio

آب كمترين از حبوبات و گياهان صنعتي به جز ارزن حدود 50 درصد

درجه حرارت حداقل 5 1 درجه گندم جو يولاف چاودار معروف

غلات مناطق معتدله يا دانه ريزها غلات مناطق سرد مقاوم به سرما

حداقل 8 درجه ذرت– ارزن – سورگوم – برنج داراي خواب زمستانه

دوره رشد كوتاه تر حساس به سرما دوره رشد طولاني

opt دما 25 18

وقتي حرارت، رطوبت، اكسيژن مناسب باشد ذخيره آنزيم اسكوتلوم

رشد و تمايز يافته ها رويان

زمان 5 4 روز

اولين قسمت ريشه هاي جنيني Radicle

گندم 5 3 عدد

يولاف 4 عدد

جو 8 5 عدد

ذرت ارزن برنج و ذرت خوشه اي 1 عدد

پنجه زني Tillering

بعد از رويش زمان محدودي توقف رشد طولي غلات ساقه ايجاد گرده

انشعاب ساقه از گره = توليد پنجه طوقه

گره انشعاب تعداد زيادي گره با فاصله كم خطاي ديد

از گره انشعاب تعداد زيادي ريشه ريشه هاي ثانويه

ريشه هاي تاجي

ريشه هاي دائمي

ريشه هاي اصلي

گره انشعاب مواد غذايي

در غلات پاييوه مهم مقاومت به سرما

*محل گره انشعاب متغير و بسته به عمق كاشت

در غلات پاييزه عمق بيشتر

عمق بيشتر ريشه بيشتر

ريشه قوي تر

روشنايي بيشتر عمق پايزه گره انشعاب

نور مستقيم پايين تر (پايين تر)

قدرت پنجه زني ژنيتيكي و تاحد محيطي

چاودار بيشترين و بعد جو و گندم

در بهاره ها جو بالاترين و بعد يولاف

ذرت بسيار كم

قدرت پنجه زني تراكم در ارقام مختلف مهم است.

حرارت

نور

رژيم غذايي

عوامل محيطي مهم رطوبت

فضا

اندازه بذر

روش كاشت

درجه حرارت لازم 12 8 درجه سانتي گراد

تعداد مفيد پنجه سنبله غير بارور

تشكيل ساقه ساقه رفتن Stem Extension

بعد از پنجه زدن و با مناسب شدن دما

قبل از تشكيل ساقه بهاره شدن Vernalization

40 30 روز دما 5 0 درجه

طويل شدن ساقه رشد هر ميان گره

ميان گره تحتاني طول كمتر اما بافت مكانيكي زيادتر و توسعه يافته تر

طويل ترين ميان گره ميان گره بالايي نصف طول ساقه

ميان گره گندم چاودار جو يولاف توخالي است به جز دوروم؟

گره توپر است.

ساقه رفتن به عوامل ژنتيكي

دما

رطوبت مهم تر

مواد غذايي

هر گره برگ غلاف sheath

&n